Termíny

Třídní schůzky a individuální konzultace, schůze valné hromady KPŠ

12. 9. 2019 16.00-17.00  třídní schůzky 1., 3. a 6. tříd ZŠ
14. 11. 2019 15.45 valná hromada KPŠ ( jen pro třídní důvěrníky)
  16.30 třídní schůzky
  17.00 - 18.30 individuální konzultace
9. 1. 2020 16. 30 - 18. 30 individuální konzultace
16. 4. 2020 15.45 valná hromada KPŠ ( jen pro třídní důvěrníky)
  16.30 třídní schůzky
  17.00 - 18.30 individuální konzultace

 

Schůze pedagogické rady

14. 11. 2019 13.00
27. 1. 2020 14.00 (uzavření klasifikace 24. 1. 2020)
16. 4. 2020 13.00
22. 6. 2020 13.00 (uzavření klasifikace 19. 6. 2020)

V den konání schůze ped. rady je vyučování zkráceno. 

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku se vydává 30. 1. 2020. 
Vysvědčení za 2. pololetí školního roku se vydává 30. 6. 2020.

 

Přijímací zkoušky

Čtyřleté studium

1. termín 14. 4. 2020

2. termín  15. 4. 2020

Šestileté studium

1. termín 16. 4. 2020

2. termín 17. 4. 2020

 

Náhradní termíny

1. termín 13. 5. 2020 

2. termín 14. 5. 2020

 

 

Den otevřených dveří

4. 12. 2019  

 

 

Burza škol

Prostějov - 13. 11. 2019, Olomouc - 27. – 28. 11. 2019

 

Maturitní zkoušky

Termíny budou upřesněny podle rozhodnutí MŠMT.

24. 4. 2020 uzavření klasifikace v maturitních třídách
27. 4. 2020 9.40 hod. schůze pedagogické rady pro mat. třídy
28. 4. 2020  "poslední zvonění"
29. 4. 2020 ,12. - 15. 5. 2020   "svatý týden"

4. 5. - 11. 5. 2020  písemné maturitní zkoušky
18. 5. - 22. 5. 2020 ústní maturitní zkoušky

29. 5. 2020 předávání maturitních vysvědčení

 

Sportovní kurzy

LVZ - základní škola, 7. ročník  1. - 7. 3. 2020
LVZ - reálné gymnázium: 1. V + 3. N: 12. 1. - 18. 1. 2020
Letní výcvikový kurs-reálné gymnázium: 3. V + 5. N :25. 5. -29. 5. 2020

Bi-Ch exkurze 2. V + 4. N : 1. - 5. 6. 2020

M-F exkurze 5. N + 3. V: 22. - 27. 9. 2019

 

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny 29. - 30. října 2019
Vánoční prázdniny 23. prosince 2018 - 3. ledna 2019, vyučování začíná v pondělí 6. 1. 2020.
Pololetní prázdniny 31. ledna 2020
Jarní prázdniny 10. - 16. února 2020
Velikonoční prázdniny 9. - 10. dubna 2020
Hlavní prázdniny od středy  1. července 2020 do pondělí  31. srpna 2020

 

Státní svátky a dny pracovního klidu

sobota 28. 9. 2019
pondělí 28. 10. 2019
neděle 17. 11. 2019

pátek 10. 4. 2020

pondělí 13. 4. 2020

pátek 1. 5. 2020
pátek 8. 5. 2020

 

Další termíny

Vánoční volejbalový turnaj absolventů -  14. 12. 2019

Ples školy – sobota 1. 2. 2020

Zápis do 1. ročníků ZŠ -  24. 4. 2020