Vláda ČR na svém jednání dne 25. 5. 2020 schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky škol. Podrobnosti pro žáky 6. - 8. tříd ZŠ včetně formuláře čestného prohlášení najdete v následující příloze.

Vláda ČR na svém jednání dne 25. 5. 2020 schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky škol. Podrobnosti pro žáky RG včetně formuláře čestného prohlášení najdete v následující příloze.

V budově Regionálního centra Olomouc dojde ve 13 hodin k předání ocenění Pedagog Olomouckého kraje. Oceněným je RNDr. Petr Janeček

Podmínky otevření školy pro žáky 1. stupně ZŠ od 25. 5. 2020.

Podmínky otevření školy pro žáky 9. ročníků připravujících se na přijímací zkoušky na střední školy od 11. 5. 2020.

Podmínky otevření školy pro studenty RG připravujících se na maturitní zkoušky od 11. 5. 2020.

archiv