V letošním školním roce mají žáci naší školy jedinečnou možnost absolvovat Kurz první pomoci pod vedením velmi fundovaného odborníka z řad rodičů, MUDr. Martina Kalába, kardiologa z fakultní nemocnice v Olomouci.

 

I letos naši žáci ze základní školy, studenti gymnázia i děti ze školní družiny zdobili na prostějovském náměstí vánoční stromečky.

03.12.2019

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 pořádaly paní učitelky naší školy Barbora Krejčířová, Jitka Ftačníková a Iva Pejchalová další ročník již tradiční adventní dílny. 

Ve středu 11. 12. se mohou žáci a studenti naší školy zúčastnit testování IQ. 

Ve čtvrtek 21. 11. se konala na Cyrilometodějském gymnáziu soutěž Dobrodružství s počítačem. Letos jsme do soutěže poslali 3 družstva. 

Naše žákyně Veronika Venerová ze 4. B obsadila v krajském kole logické olympiády 37. místo z 45 soutěžících. 

RG a ZŠ města Prostějova pořádá 4. prosínce 2019 Den otevřených dveří.

Provoz školní družiny o vánočních prázdninách bude zajištěn v budově Školní družiny ul. I. Olbrachta 2, Prostějov ve dnech 23. 12. 2019, 27. 12. 2019,

30. 12. 2019, 31. 12. 2019, 2. 1. 2020, 3. 1. 2020 – v čase od 7:00 – 16:00 hod.

archiv