Ve dnech 2. až 4. října 2019 se konalo krajské kolo ekologické olympiády v Centru ekologické výchovy ve Švagrově. 

V loňském školním roce byli žáci 3. – 5. tříd ZŠ zapojeni do mezinárodního eTwinningového projektu Colours of Spring. 

Provoz školní družiny o podzimních prázdninách bude zajištěn ve ŠD při ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř.14  v budově ZŠ Skálovo nám. 5, ve dnech 29.10. – 30.10. 2019 od 7:00 – 16:00 hod.

 

Žáci 7. A vytvářeli v Pracovních činnostech - Vaření kreativní občerstvení dle vlastní fantazie. 

Znalost svého domova a jeho nejbližšího okolí rozhodně patří k všeobecnému rozhledu člověka, proto má své důležité místo také v primárním vzdělávání. 

Jako každý rok na začátku září pořádá DDM – Sportcentrum akci, která se jmenuje Burza volného času. 

04.09.2019

Základní škola ve spolupráci s basketbalovým klubem BCM Orli Prostějov pořádají trénink míčových her, který se uskuteční každé čtvrtek v čase 14:30-15:15 v tělocvičně školy. Přihlaste se u svého třídního učitele. Míčové hry jsou určené pro chlapce,

Naše škola je zapojena do Logické olympiády pořádané Mensou ČR.  Pokud máte zájem o účast, zaregistrujte se do 30. září 2019  na www.logickaolympiada.cz

archiv