Kontakty

Název školy: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Adresa školy: Studentská 4/2, 796 01 Prostějov

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Statutární město Prostějov

Adresa zřizovatele: nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov

Ředitel školy: RNDr. Ing. Rostislav Halaš

Telefon: 582 301 411

Zástupce ředitele pro RG: RNDr.Petr Janeček

Telefon: 582 301 404

Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Pavlína Hemerková

Telefon: 582 301 403


IČ: 441 599 60
 

IZO součástí školy: ZŠ 110012224, RG 110012216
 

REDIZO: 600015301

Bankovní spojení: 153 234 131/0300

E-mail: rgazs@rg.prostejov.cz

Datová schránka: 3eagg9q

Webová adresa: www.rg.prostejov.cz