V pondělí 20. ledna 2020 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, do něhož se kvalifikovaly dvě studentky naší školy. 

I v tomto školním roce je naše škola zapojena do projektu Colours of Spring, který probíhá v rámci eTwinningu pod záštitou Evropské komise, sekce pro vzdělávání. 

Provoz ŠD o jarních prázdninách zajišťuje: ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov, sídl. Svobody 3578/79, Prostějov

Termín: 10. - 14. února 2020             07,00 – 16,00 hodin

Provoz školní družiny o pololetních prázdninách v pátek 31. 1. 2020 zajišťuje ŠD při ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov.

V prosinci se 4. B  v rámci výtvarné výchovy zúčastnila soutěže Vánoční sen, který vyhlásil Prostějovský Večerník. 

Poslední předvánoční týden se už tradičně setkávají žáci 1. stupně v improvizovaném školním divadle, aby spolu prožívali krásnou vánoční atmosféru, ke které samozřejmě nesmí chybět veselé pohádky.

Srdečně zveme rodiče na individuální konzultace, které proběhnou ve čtvrtek 9. ledna 2020 od 16.30 do 18.30. 

Dne 12. 12. 2019 se žáci sedmých tříd zúčastnili jedné z pravidelných tematických exkurzí kabinetu zeměpisu. 

archiv