Nadaný student„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“      


                                     Konfucius

      …také možná tímto citátem se v životě řídí vynikající student našeho gymnázia Matyáš Mazal ze současné třídy 2.N.

   Matyáš nastoupil v loňském roce jako velmi nenápadný klučina, ale brzy nám všem ukázal, že opravdu umí a zná. Pro představu uvádím přehled a výsledky všech olympiád a soutěží, kterých se Matyáš zúčastnil (protože např. na okresní kolo Dějepisné olympiády nemohl jít z důvodu kolize termínu s Chemickou olympiádou).

Dějepisná olympiáda

okresní kolo – 3. místo, postup do krajského kola

krajské kolo – neúčast z důvodu kolize termínů

Matematická olympiáda

okresní kolo – 1. místo, postup do krajského kola

krajské kolo – úspěšný řešitel (12. místo)

Logická olympiáda

okresní kolo – mezi 10 nejlepšími, postup do krajského kola

krajské kolo – postup mezi 50 nejlepších do ústředního kola

ústřední kolo – 48. místo

Fyzikální olympiáda

okresní kolo – 1. místo, postup do krajského kola

krajské kolo – úspěšný řešitel (20. místo)

Chemická olympiáda

okresní kolo – 2. místo, postup do krajského kola

krajské kolo – 6. místo

Biologická olympiáda

okresní kolo – 11. místo

Zlatý list (biologicko-ekologická soutěž družstev)

               okresní kolo – 5. místo (M. Mazal součástí týmu)

 

   Jako třídní učitelka musím s pýchou říct, že Matyáš je hnacím motorem a inspirací pro své spolužáky, je velmi skromný, obětavý, vždy rád všem pomůže a v kolektivu je oblíbený.

   Za své mimořádné úspěchy získal Matyáš odměnu od Klubu přátel školy, kterou si mohl sám vybrat. Nepřekvapivě zvolil knihu - sérii Hra o trůny.

   Za celý pedagogický sbor přeji Matyášovi mnoho elánu do dalšího studia. Myslím, že o něm ještě uslyšíme…

 

 24.06.2019
Mgr. Veronika Gazdíková