MNOHOPÁSMOVÁ ASTRONOMIEReálné gymnázium a základní škola města Prostějova ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově pořádá v sobotu 10. srpna 2019 ve 20:00 hodin přednášku RNDr. Jiří Grygara CSc.

 


Přednáška proběhne v respiriu reálného gymnázia, Studentská ul. 2, Prostějov, vstup je volný. Přednáška se koná v rámci akce Ebicykl -  prázdninové cykloputování astronomů po hvězdárnách. Prostějov je etapovým městem.

Srdečně zveme všechny zájemce o astronomii. 

Plakát18.07.2019
RNDr.Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy