Míčové hryZákladní škola ve spolupráci s basketbalovým klubem BCM Orli Prostějov pořádají trénink míčových her, který se uskuteční každé čtvrtek v čase 14:30-15:15 v tělocvičně školy. Přihlaste se u svého třídního učitele. Míčové hry jsou určené pro chlapce, žáky 1. - 3. ročníku ZŠ.

 


Nabízíme Vám 45-ti minutové tréninkové jednotky pohybové výchovy ve vaší základní škole 1 krát v týdnu, které jsou dětem zprostředkované hravou formou, aby je zaujaly a zároveň rozvíjely své schopnosti a danosti. Cvičení obsahují všechny druhy aktivit: gymnastika, atletika míčové hry a tanec.

 

Naším cílem je děti naučit:

  • základní lokomočním pohybům
  • správnému držení těla
  • kladnému vztahu dítěte k pohybové aktivitě
  • jemné motorice
  • sebeovládání
  • práci v kolektivu
  • dodržovat zásady fair-play
  • adekvátně reagovat při vítězství a prohře

 

Leták - míčové hry

 04.09.2019
Mgr. Hana Zbořilová