Provoz ŠD v době podzimních prázdninProvoz školní družiny o podzimních prázdninách bude zajištěn ve ŠD při ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř.14  v budově ZŠ Skálovo nám. 5, ve dnech 29.10. – 30.10. 2019 od 7:00 – 16:00 hod.


Přihlášky je nutné odevzdat do 18.10. 2018 na ZŠ Skálovo nám. 5 v kanceláři školy, nebo přímo ve ŠD /vyplňte jméno a příjmení dítěte, jeho základní školu, kontakt na zákonného zástupce, čas odchodu a jméno osoby, která dítě vyzvedne, nebo žák odejde z družiny samostatně/.

Kontakt: – ZŠ Palacká: e- mail skalovo@palacka.com          mobil 731 459 174

   

Příchod dětí nejpozději do 9:00 hod. Pokud do této doby nikdo nepřijde, ŠD se uzavře.                  

Školní jídelna pro děti o prázdninách nevaří.     

Poplatek se nevybírá.

 30.09.2019
Silvie Hrazdilová, vedoucí školní družiny