Přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení na RG - šestileté studium - po náhradním termínu (PDF)

Výsledky přijímacího řízení na RG - čtyřleté studium (PDF)

Výsledky přijímacího řízení na RG - šestileté studium (PDF)

 

Důležité informace k přijímacímu řízení na RG pro školní rok 2019/2020.

 

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna příslušného roku. Současně ve stejném termínu zveřejňuje kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných žáků a další náležitosti, včetně přesných termínů konání jednotných testů v průběhu měsíce dubna 2019.

 

1. kolo přijímacího řízení - školní rok 2019/2020