Výchovné poradenství ZŠ

Mgr. Jana Klíčová, výchovná poradkyně 1. a 2. stupně ZŠ

Konzultační hodiny:
Pondělí: 14.00 - 15.00 hodin

Individuální schůzku si mohou rodiče domluvit telefonicky (582 301 401) nebo e-mailem.
klicova@rg.prostejov.cz

Žáci mohou kontaktovat výchovnou poradkyni kdykoli v průběhu vyučování(kabinet českého jazyka 1. patro, kabinet výchovného poradenství 1. patro).

 

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020

 

MŠMT zveřejňuje komplexní informaci pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře, které se koná ve školním roce 2019/2020. Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 í v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období.

Informace o přijímacích zkouškách

Seznam  škol v Olomouckém kraji

 

 

Co je náplní výchovného poradenství na naší škole?

 •  Příprava a volba budoucího povolání

 • Sledování a evidence žáků se specifickými poruchami učení

 • Organizace speciálního vzdělávání(nápravná péče)

 • Sledování a evidence nadaných žáků

 • Věnování se výukovým a výchovným problémům

 • Poskytování individuálních konzultací z oblasti poradenství a volby povolání pro žáky, rodiče, učitele v konzultačních hodinách (po předchozí dohodě)

 • Výchovné komise - řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů

 • Evidence zápisů z jednání se žáky a s rodiči

 • Zajišťování vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na žádost rodičů

 • Spolupráce s PPP v Prostějově, Policií ČR, K- centrem v Prostějově, dalšími odbornými pracovišti

  Všechny informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem na ochranu dat.


Odkazy:


Pedagogicko-psychologická poradna Prostějov
Vrchlického 5, 796 01 Prostějov
telefon: 582 345 139
e-mail:ppp-prostejov@volny.cz

 

Informační poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce v Prostějově poskytuje individuální konzultace také pro rodiče žáků 9. tříd.
Úřad práce
Plumlovská 458/36
Prostějov

Webové stránky: