Školní družina

Provozní doba školní družiny je stanovena:
ranní družina 6.30 - 8.00 hod.
odpolední družina 11.40 - 17.00 hod.

Telefon 582 301 436

Vedoucí vychovatelka: Silvie Hrazdilová

Ve školní družině je šest oddělení s celkovým počtem 180 žáků. Každé oddělení má svou vychovatelku.
Školné za školní družinu činí 100,-Kč měsíčně, částka se platí 2-krát ročně složenkou.
Za období září - leden 500,-Kč. Uhradit do konce října.
Za období únor - červen 500,-Kč. Uhradit do konce března.

 

Přihláška do školní družiny pro školní rok 2020/2021

 

 

Plán činnosti školních družin zřizovaných statutárním městem Prostějovem v období školních prázdnin ve školním roce 2019/2020
 

 

Přihlášení dítěte do školní družiny v době podzimních prázdnin

Přehled provozu školních družin v době prázdnin

 

 

Základní informace

Závazné přihlášky do školní družiny rodiče odevzdají v červnu, definitivní upřesnění žáků zařazených do ŠD - počátek září.
Rodiče dětí přihlášených do ŠD si mohou zakoupit vlastní čip.
Děti odcházejí ze školní družiny podle zápisních lístků. V jiném čase uvolníme dítě pouze na základě písemného sdělení zákonných zástupců.
Upozorňujeme rodiče, že z důvodů bezpečnosti dětí nebude brán zřetel na požadované odchody dětí, které jim zasíláte formou SMS nebo voláte na jejich mobilní telefony.

Potřeby žáků do školní družiny: sportovní oblečení.