Klub přátel školy

Vážení rodiče,
jak jistě víte, na naší škole pracuje Klub přátel školy, který má za sebou již kus dobré práce. Klub organizuje akce pro žáky ZŠ a studenty RG, nakupuje a poskytuje škole pomůcky a vybavení, které nelze zajistit z rozpočtu školy. Současně se také z příspěvků KPŠ platí žákům/studentům startovné a cestovné na nejrůznější soutěže v průběhu celého školního roku. V neposlední řadě KPŠ také financuje odměny žákům a studentům za reprezentaci školy a jejich výborné studijní výsledky.
Zdrojem příjmů KPŠ jsou především členské příspěvky, jejichž výše byla schválena valnou hromadou třídních důvěrníků ve výši 200 Kč na žáka. Pokud školu navštěvují sourozenci, platí se pouze za jednoho z nich. Budeme rádi, pokud se rozhodnete darovat i vyšší částku.
Dalšími příjmy KPŠ jsou zisky z pořádání reprezentačního plesu školy a dary.
Každá třída vysílá na valnou hromadu Klubu přátel svého zástupce, který pak na třídních schůzkách ostatní rodiče informuje o práci a úkolech KPŠ. Práce Klubu přátel školy je jednou z forem výrazné pomoci rodičů škole, umožňuje vzájemné poznání rodičů a učitelů a podílí se výrazně na spolupráci rodiny a školy.

Výbor Klubu přátel školy

E-mail:  kpsrgazspv@email.cz

Předseda:                           Stanislav Havlíček

Místopředseda:                  Markéta Talandová

Hospodář:                           Hana Zedníčková

Členové:             Kateřina Chudobová

Michal Kala

Lenka Palatá

Aleš Turek

 

Členové stravovací komise z řad rodičů:

Irena Vlachová (vlach.irena@email.cz)

 

Stanovy KPŠ

Členské příspěvky

Hospodaření KPŠ

 

 

Reprezentační ples školy